Malmös skönaste café

Har du rekryteringsbehov?

Har du ett företag, en verksamhet av något slag som du behöver mer personal till? Det är då bra att fundera på att rekrytera. Det ska ju ske i vissa steg och det tar en hel del tid i anspråk. För att inte tala om att det måste göras rätt. Om du vill ha hjälp med rekrytering , så kan du med fördel vända dig till SkillU. Du hittar dem på skillu.se

Hur görs en rekryteringsprocess?

De allra flesta processer liknar varandra, även om det kan finnas vissa detaljer som skiljer sig åt. En rekryteringsprocess har flera steg som ska följas:

  • Göra kravprofil
  • Utlysa tjänsten
  • Urvalsprocess
  • Tillsättning av tjänst
  • Efterarbete

Man börjar alltid med att identifera behoven man har, samt sätta en ram för tjänsten. Man ska sätta en kravprofil som specificerar kompetenser och krav hos den som ska axla rollen.

Sedan ska tjänsten utlysas, på lämpliga ställen. När denna är ute, så kan personer söka. Av de som söker så ska vissa urval göras. Det genom att kalla och genomföra intervjuer.

Efter alla intervjuer är klara, så har man förhoppningsvis hittat den eller de man vill anställa. Då är det jobb kring det. Sedan är det även viktigt med bra efterarbete och då bland annat återkoppla till de som var på intervju men inte fick tjänsten.

Få hjälp med din rekrytering

Du som inte har tid eller erfarenhet av att rekrytera, du kan som sagt ta hjälp av SkillU för att göra det!

21 Feb 2022