Malmös skönaste café

Måste jag ha en jordfelsbrytare?

Enligt svensk lagstiftning (ELSÄK-FS 2008:1) är det obligatoriskt att ha en fungerande jordfelsbrytare i alla bostäder och företagslokaler, skolor, förskolor och andra verksamheter där människor vistas. En jordfelsbrytare bör också installeras i alla utomhusuttag, inklusive uttag för trädgårdsarbete och belysning. Vi som har företag där vi lagar mat åt andra har givetvis alltid jordfelsbrytare. 

Syftet med jordfelsbrytaren är att snabbt bryta strömmen om ett jordfel uppstår. Det minskar risken för olyckor med elektricitet och kan stoppa allvarliga skador och till och med rädda liv. 

Vems är ansvaret?

Som fastighetsägare eller verksamhetsansvarig är det ditt ansvar att se till att jordfelsbrytaren fungerar korrekt. Det är rekommenderat att du låter en behörig elektriker installera och underhålla din jordfelsbrytare. En erfaren elektriker kan utföra en noggrann kontroll av din elinstallation för att säkerställa att jordfelsbrytaren fungerar som den ska och att din elinstallation är säker.

Om du saknar jordfelsbrytare, vilket kan vara fallet i gamla byggnader, så kan du vända dig till elektriker i Malmö för att få en jordfelsbrytare installerad. Passa på att kolla över hela elinstallationen samtidigt är vårt tips för man vet aldrig om det är felaktigt utfört sedan tidigare. 

Behöver du hjälp med installation, reparation eller underhåll av jordfelsbrytare i Malmö eller området runt omkring, kan du kontakta en professionell elektriker i Skåne. Det är viktigt att välja en pålitlig och erfaren elektriker som arbetar enligt gällande lagstiftning och säkerhetsstandarder för att säkerställa att din elinstallation är säker och tillförlitlig.

27 Feb 2023